Ján Kralovič – Experiment '60

Experimentálne formy ilustrácie a knižného dizajnu v 60. rokoch na Slovensku

5. 2. 2020, 18.00

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
Esterházyho palác, 1. poschodie
Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava 

Experiment 60

Michal Studený ilustrácia ku knihe V. Dusila: Cirkus sa práve začína. BA: Mladé letá 1967 

Cieľom prednášky je vizuálne sprítomnenie, porovnanie a slovné priblíženie experimentálnych prístupov v ilustrácií a grafickom spracovaní kníh v 60. rokoch na Slovensku ale i v širšom Česko-slovenskom priestore. V období po Expo v Bruseli (1958) sa začali  aj v Česko-slovensku dynamickejšie rozvíjať novátorské prístupy v  knižnej tvorbe. Šesťdesiate roky priniesli do výtvarnej kultúry záujem o prepájanie vizuálnych jazykov. Znovu sa obnovil záujem o koláž, frotáž, prvky fotomontáže, prepojenia obrazu s textom či prelínanie typografických prvkov s ručnou kresbou. Prepojenie ilustrátorskej práce s grafickou úpravou a uvažovanie nad výtvarným sprievodom knihy ako samostatnou výtvarnou disciplínou sa stal dôležitým medzníkom posúvajúcim knihu do polohy komplexného výtvarného diela. V slovenskom prostredí sa objavilo viacero významných osobností  ktorých úpravy a ilustrácie kníh a časopisov priniesli ilustrácií otvorenie sa novým možnostiam ilustrátorskej tvorby. Téma prednášky bude sprostredkovaná cez zvolené knižné práce (príp. práce propagačnej grafiky: filmový a divadelný plagát) vybraných autorov a autoriek. Zameriam sa napr. na práce Igora Kostku, Jána Mráza, Miroslava Cipára, Ireny Tarasovej, Michala Studeného, Vladimíra a Ivana Popoviča či Ivana Štěpána. 

Fond na podporu umenia

Prednášku z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.