Inauguračná prednáška doc. Mgr. art. Silvie Birkušovej

Reštaurovanie textilných personálií historických osobností

Prednášková miestnosť č. 135, Hviezdoslavovo nám. č. 18


 

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje, že dňa  10. 5. 2023 sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18   uskutoční verejná inauguračná  prednáška a obhajoba  inauguračnej práce vysokoškolskej učiteľky VŠVU

doc. Mgr. art. Silvia Birkušová

„Reštaurovanie textilných personálií historických osobností“

  • Prednáška sa uskutoční v odbore inauguračného konania Reštaurovanie

 

 

Rektorka na prednášku pozýva.