Hnutie za kvalitu

Hnutie za kvalitu. Umelecký priemysel ako stredobod modernizačnej reformy v období 1. Československej republiky.

štvrtok 24. 10. 2019 o 15.45

Unverzitná knižnica, Bratislava, Michalská 1, Bratislava
Prednášajúca: Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD.

Prednáška sa koná v rámci vedeckej konferencie "Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky".

Hnutie za kvalitu

Spálňa so zariadením z továrne na nábytok Richard Osolsobě Rousínov na Morave, s filiálkou v Bratislave, koberce František Kybal, pokrývka na posteľ Ladislav Sutnar; inzercia v katalógu: Výstava moderného bytového zariadenia, SČSD, Bratislava 1929

Konferenčný príspevok "Hnutie za kvalitu" pojednáva o modernizačnej reforme bytovej kultúry a umeleckého priemyslu na Slovensku, resp. v Československu v 20. rokoch 20. storočia. Budúcnosť mladej Československej republiky, podobne ako ďalších európskych krajín, je spojená s víziou rozvoja naprieč všetkými sférami života. Slovensko zápasí so sociálnymi a hospodárskymi problémami, nezavŕšenou industrializáciou, živoriacou kultúrou a nedostatkom vzdelávacích inštitúcií, ktoré ho stavajú do okrajovej pozície voči rozvinutým centrám západnej Európy, predstavujúcim dobový civilizačný vzor. Nasledujúca dekáda sa preto nesie v duchu intenzívneho úsilia o rozvoj hospodárstva, zlepšenie sociálnych podmienok a životnej úrovne obyvateľstva a za jeho významný prejav možno považovať práve modernizačné hnutie v oblasti bytovej kultúry. Otázky úrovne bývania v mestách a kvality úžitkových predmetov, premietnuté vo výzvach na modernizáciu architektúry a umeleckého priemyslu, tvoria základ medziodborového diskurzu v odborných periodikách. Signalizujú meniace sa predstavy o funkciách a významoch umeleckých odvetví prepojených s každodenným životom urbánnej spoločnosti. Zástancovia reformy očakávajú od modernizácie umeleckého priemyslu, koncipovanej na základe syntézy priemyselných výrobných prostriedkov a profesionálnej výtvarnej tvorby, sfunkčnenie obytného prostredia i skvalitnenie predmetov, ktoré prinesú demokratizáciu bývania, zvýšenie všeobecného životného štandardu i skultúrnenie prostredia. „Moderný“ štýl úžitkového umenia, ktorý „prirodzene“ vyplynie z týchto procesov, má reflektovať spoločnosť „novej doby“.

Umelecký priemysel teda predstavuje v diskurze reformného hnutia na Slovensku v medzivojnovom období prostriedok modernizácie prostredia i spoločnosti samotnej, majúci potenciál vymaniť krajinu z periférnosti duchovnej aj materiálnej. Je definovaný ako účinný nástroj rozvoja Slovenska na úroveň moderného kultúrneho a hospodárskeho centra európskeho významu."

Prednáška je súčasťou vedecko-výskumného projektu "Dizajn v texte a kontexte – Československo v medzivojnovom období", realizovaného vďaka podpore z verejných zdrojov formou štipendia z Fondu na podporu umenia.