Habilitačné prednášky Barbory Peuch a Zuzany Šebekovej

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pozýva na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce vysokoškolských učiteliek VŠVU v Bratislave

6. 12. 2021


Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť č. 135


Prednášajúce:

Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD., dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD.

Obe prednášky sa uskutočnia v odbore habilitačného konania Dizajn.

  • prvá pod názvom „Transparentná tvorba v odevnom dizajne" sa začne o 9.45
  • druhá pod názvom „Za hranicami (ne)zvyčajného – dimenzie, významy, štruktúry a funkcie textilu v súčasnosti" sa začne o 11.00

Prednášky bude možné sledovať online od 9.40 – 12.15 prostredníctvom apli­kácie Microsoft Teams.

Kliknutím na tento odkaz sa môžete pripojiť on-line prenos prednášky.