Habilitačná prednáška Ota Hudeca

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pozýva na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť č. 135


Prednášajúci:

Mgr. art. Oto Hudec, ArtD.
vysokoškolský učiteľ FaVU TU Košice

Názov prednášky:

Výtvarné umenie v časoch klimatickej krízy

Prednáška sa uskutoční v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou Výtvarné umenie.


Prednášku bude možné sledovať online pripojením od 9:50 do 10:45

Odkaz na on-line pripojenie