Galit Gaon

Workshop a prednáška kurátorky dizajnu Galit Gaon na VŠVU

Galit Gaon

Kurátorka dizajnu, pedagogička a riaditeľka na postgraduálnom kurátorskom programe na Shenkar College of Engineering & Design v Ramat Gan (Izrael), ktorá je partnerskou školou VŠVU, Galit Gaon už tridsať rokov pracuje s izraelským dizajnom a snaží sa o jeho rozširovanie na medzinárodnej scéne. Počas svojej kariéry zorganizovala množstvo dizajnérskych výstav po celom Izraeli a spolupracovala na tvorbe programu vo viacerých múzeách. V minulosti pracovala ako šéfkurátorka v Design Museum Holon a ako riaditeľka v Israeli Cartoon Museum. V roku 2018 kurátorovala Jerusalem Design Week.

workshop
23. – 25. 9. 2019

Galit Gaon bude na VŠVU viesť od pondelka do stredy (23. – 25. 9.) workshop s názvom „Down the rabbit hole“ pre študentov a študentky z Ateliéru Priestor (Katedra vizuálnej komunikácie). Náplňou kurzu je zoznámenie sa s kurátorovaním a plánovaním výstav súčasného dizajnu – od teórie k praxi. Workshop umožní študentom nadobudnúť schopnosť formovania vlastnej pozície vo vzťahu k architektonickej a dizajnérskej práci, vývoju a formulovaniu koncepcie, problematike publika, motivácii, prekladu, plánovaniu, dizajnu a implementácii. Prostredníctvom kurátorských a dizajnérskych cvičení budú študenti skúmať, ako funguje jazyk vo vzťahu k obrazom, objektom a architektonickému prostrediu. Workshop umožní študentom rozšíriť ich profesionálne nástroje a používať kurátorské zručnosti ako prostriedok pre budúce multidisciplinárne posuny v akademickom a profesionálnom živote.

prednáška
24. 9. 2019 o 10:00 v miestnosti č. 226

V rámci jej pôsobenia na VŠVU bude mať Galit Gaon tiež prednášku, ktorá sa uskutoční v utorok 24. 9. o 10:00 v miestnosti č. 226 (Ateliér priestor) na VŠVU, Drotárska cesta 44. Na nej predstaví hlavné nástroje v kurátorovaní dizajnu, a to prostredníctvom série súčasných príkladov a procesov, ktoré sa spájajú s rozvojom nápadov, kladením otázok, spochybňovaním, výskumom, editovaním a zábavou.