Gabriel Lešinský: Nové rozhrania 02/ Príbehy (z) hĺbky

Srdečne Vás pozývame na prednášku jaskyniara Gabriela Lešinského, ktorá bude čiastočne prepojená s komentovanou prehliadkou k výstave Kataríny Poliačikovej Chvejúce sa okraje a na ktorej sa okrem umelkyne zúčastí aj kurátorka výstavy Zuzana Jakalová!

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Prednáška Gabriela Lešinského pod názvom Príbehy (z) hĺbky sa bude venovať téme "hlbokého času", ktorý – ako profesionálny jaskyniar – celoživotne objavuje a skúma v regióne juhovýchodného Slovenska.

Gabriel Lešinský sa venuje predovšetkým bádaniu vo fascinujúcej oblasti Slovenského krasu na Gemeri. Je to krajina, ktorú sám opisuje ako "ementál", alebo miesto, kde sa stretávajú dva svety – ten, ktorý vidíme nad povrchom zeme, a ten druhý, nesmierne veľký a doteraz neprebádaný, ktorá sa skrýva tam dole. Spomínaný "ementál" Slovenského krasu tvoria rádovo desiatky tisíc jaskýň, z ktorých bolo doteraz objavených len 1350.

Príbehy jaskýň a objektov v nich nájdených ďaleko presahujú ľudskú mierku. Jaskyne sú prázdno-plné priestory, akési časozberné diery, ktoré dôkladne zaznamenávajú nielen geomorfologický vývoj, ale aj prítomnosť človeka v krajine naprieč tisícročiami. Napriek tomu, že podzemná krajina je milióny rokov formovaný svet bez života a svetla, pre Gabriela Lešinského sú jaskyne prekvapivo presnými analógiami ľudského života.

 


Pôvodom z Košíc, Gabriel Lešinský od roku 1989 pôsobil ako dobrovoľný jaskyniar, od 1997 ako organizovaný v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Od roku 1996 sa výskumu venuje profesionálne ako zamestnanec Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Za svoje doterajšie pôsobenie objavil a spoluobjavil okolo 50 jaskýň, z ktorých zopár má štatút celoslovenského významu.

 


Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia