Francois Roche – realismF®iction

Srdečne Vás pozývame na prednášku v poradí tretieho hosťujúceho profesora v rámci projektu „Internacionalizácia“, ktorý bude v letnom semestri pôsobiť na Katedre architektonickej tvorby. Je ním FRANCOIS ROCHE, architekt, spoluzakladateľ aktuálne fungujúceho architektonického ateliéru New Territories.

Francois Roche reprezentuje svojou tvorbou tzv. polymorfnú architektúru  v intervale od robotickej po biomorfnú,  v mene ktorej prehovára ako transgenderový avatar a kladie si otázky spochybňujúce mocenské pozície v architektúre: „kto hovorí, kto má právo hovoriť, kto je poverený nejakou autoritou (inštitúciou) v mene ktorej deklaruje stanoviská“. Zaujíma sa o teritóriá moci, v ktorých sa  kriticky prehodnocuje pozícia architektúry ako takej, vrátane role architekta v dnešnom svete.

Prednáška sa uskutoční v utorok, 26. 2. o 16:00
v miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom námestí 18

Tešíme sa na Vašu účasť.

Francois Roche – prednaska