Flóra Gadó: Umenie ako liečba/Liečenie ako umenie

Katedra teórie a dejín umenia v rámci predmetu Kurátorské štúdiá srdečne pozýva na prednášku a workshop s Flórou Gadó

v priestore Július Koller Society, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava 831 02, prvé poschodie


Flóra Gadó v prednáške a workshope predstaví svoje nedávne kurátorské projekty a výskumy zaoberajúce sa pojmami duševného zdravia, liečenia a radikálnej starostlivosti. Cez predstavenie výstav a umeleckých diel, ktoré skúmajú súčasnú globálnu krízu a jej dôsledky spôsobujúce úzkosť, stres a vyhorenie, bude hovoriť  o umení a úlohe umelcov v tejto situácii. Po prednáške bude zorganizovaný workshop zameraný na vyššie uvedené pojmy, ako aj motív nadprodukcie, neistoty a pracovných  podmienok umelkýň / umelcov v strednej a východnej Európe.

Prednáška a workshop sú podporené v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"