Digitálne rozprávanie príbehov kultúrneho dedičstva

Digitálne umenia VŠVU vás pozývajú na prednášky o rozprávaní príbehov pomocou digitalizovaných objektov kultúrneho dedičstva. Profesorka Selma Rizvić zo Sarajeva prinesie pohľad na historické lokácie, artefakty a príbehy prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality. Dizajnérka Olivia Vane z Londýna ukáže, aké príbehy odkrývajú digitalizované dáta.

Učebňa 220, VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Vstup voľný. Odporúčame registráciu.

Prednášky budú v angličtine.


Olivia Vane

Rozprávanie príbehov cez údaje o kultúrnom dedičstve

Ako múzeá, archívy a knižnice digitalizujú svoje zbierky – konvertujú texty, predmety a umelecké diela na elektronické záznamy – objem dostupných kultúrnych údajov rastie. Vizualizácie údajov nám umožňujú vidieť prehľad, sledovať vzory v digitalizovaných zbierkach a predviesť ich bohatstvo. Olivia bude diskutovať o tom, ako môžeme rozprávať príbehy cez údaje z kultúry prostredníctvom vizualizácie, pričom uvedie príklady zo svojich projektov s inštitúciami vrátane V&A Museum, Smithsonian a Severského múzea v Štokholme. Bude diskutovať, ako súbory údajov, výber dizajnu a publikum formujú, aké príbehy môžeme rozprávať a ako ich rozprávame.

Olivia Vane je dizajnérka vizualizácie údajov a front-end inžinierka so sídlom v Londýne. Vytvára interaktívne prvky v The Economist. Veľká časť jej práce bolo vytvárať vizualizácie veľkých súborov údajov z kultúry. Bola výskumnou softvérovou inžinierkou v Britskej knižnici a Inštitúte Alana Turinga. Predtým robila doktorát na Royal College of Art. Vytvorila vizualizácie pre inštitúcie vrátane V&A Museum, Wellcome Library a Severského múzea v Štokholme. Bola Smithsonian Fellow v Cooper Hewitt Design Museum.

Selma Rizvić

Zažite minulosť prostredníctvom VR a AR

Vzostup digitálnych technológií nám priniesol nové spôsoby, ako zachovať a prezentovať kultúrne dedičstvo širokému publiku. Techniky počítačovej grafiky umožňujú vizualizáciu a virtuálnu rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a lokalít. Virtuálna realita poskytuje príležitosť navštíviť miesta a vidieť veci, o ktorých sa nám predtým ani nezdalo. Rozšírená realita nám ponúka pohľady do neviditeľných častí našej reality. Pripojte sa k našej prezentácii digitalizovaného kultúrneho dedičstva Bosny a Hercegoviny, Cypru, Talianska, Ukrajiny, Čiernej Hory, Albánska a Srbska a objavte spôsoby, akými sme to urobili pomocou digitálnych technológií.

Selma Rizvić je profesorkou počítačovej grafiky na Fakulte elektrotechniky Univerzity v Sarajeve a na Sarajevo School of Science and Technology. Je zakladateľkou Sarajevo Graphics Group – multidisciplinárneho kolektívu expertov na počítačovú grafiku, ktorí spolupracujú s archeológmi, historikmi, výtvarnými umelcami, spisovateľmi a filmovými profesionálmi s cieľom navrhnúť a implementovať aplikácie virtuálneho kultúrneho dedičstva. Je členkou riadiaceho výboru pracovnej skupiny EUROGRAPHICS pre grafiku a kultúrne dedičstvo a menovanou expertkou na ICT a kultúrne dedičstvo pre Európsku komisiu.

Facebook event