Blue Lecture Series/zerozero

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series pokračuje 7. prednáškou. Predstaví sa architekt a pedagóg Irakli Eristavi z ateliéru zerozero.

online prostredníctvom FB: https://www.facebook.com/events/275674364505063/?ref=newsfeed 


zerozero bolo založené v roku 2002 v Prešove a operuje na poli architektúry a urbanizmu. Výkon architektonickej praxe dopĺňa pedagogická činnosť na Fakulte umení v Košiciach. Mnohé diela zerozero boli nominované a ocenené prestížnymi cenami ARCH, CEZAAR a Cena Dušana Jurkoviča. Architekti zerozero sa aktívne zaujímajú o mesto a verejný priestor, občasne tvoria architektúru výstav i temporárne site-specific inštalácie.

zerozero v súčasnosti tvoria Irakli Eristavi, Pavol Šilla a Juraj Červený.

Irakli Eristavi, 1969, Tbilisi, FASTU 1993
Pavol Šilla, 1981, Prešov, FUTUKE 2005
Juraj Červený, 1991, Prešov, FUTUKE 2016


Témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.
Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.