Blue Lecture Series/Peter Stec

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series pokračuje ôsmou prednáškou. Predstaví sa architekt a pedagóg Peter Stec.

online prostredníctvom FB: https://www.facebook.com/events/351801690045700/?ref=newsfeed


Peter Stec vyštudoval Univerzitu úžitkového umenia vo Viedni a postgraduál na Princetonskej univerzite. Učil na SUNY Buffalo, Cornell University, Archipe a VŠVU. V súčasnosti pôsobí na Umprum v Prahe. Po skúsenostiach z Eisenman Architects, OMA a H&deM bola jeho prax úspešná vo viacerých medzinárodných súťažiach. Medzi víťazné projekty patrí master plán internátnej školy Leaf, či športový areál pre Duklu Pardubice v spolupráci s Jánom Studeným, s ktorým tiež pripravujú viacero verejných projektov na Slovensku. Prednáška sa týka výskumov uskutočnených v rámci Fulbrightovho výskumného grantu na Rice Architecture v Houstone.


Témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.
Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.