Blue Lecture Series/Martin Jančok a Michal Janák

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series pokračuje prednáškou architektov Martina Jančoka a Michala Janáka.

online prostredníctvom FB: https://www.facebook.com/events/631474434879224?ref=newsfeed


PLURAL navrhuje architektúru s osobitným dôrazom na jej sociálny a kultúrny význam. Kancelária, ktorá pôsobí v domácom a medzinárodnom kontexte, vznikla v roku 2009 a vedú ju dvaja architekti: Martin Jančok a Michal Janák. Náplň práce ateliéru siaha od výstavníctva a interiérového dizajnu, cez individuálne a kolektívne bývanie, stavby pre kultúru, transformáciu a obnovu architektonického dedičstva, obnovu verejných priestranstiev až po urbanizmus väčšieho rozsahu. PLURAL pracuje hlavne pre verejný sektor.


Témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.

Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.