Blue Lecture Series/Daniel Tudor Munteanu

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series pokračuje prednáškou rumunského architekta Daniela Tudora Munteanu. Témou prednášky bude UNFOLDING PAVILION - kurátorský projekt, ktorého tretie pokračovanie je súčasťou aktuálneho Bienále architektúry v Benátkach

facebook.com/events/3968931463227363/?ref=newsfeed


Daniel Tudor Munteanu (b. 1980) is a practicing architect and urban planner based in Suceava, Romania. He was educated in Romania and The Netherlands, has exhibited at the 5th "Urbanism\Architecture Bi-city Biennale" in Shenzhen and has contributed to "OfficeUS", the U.S. Pavilion for the 14th Venice Architecture Biennale. His texts and graphic essays were published in San Rocco, Log, ARQ and Oase. In 2015 he curated the "Aformal Academy/Pedagogical Infrastructure" chapter for the 6th Shenzhen "Urbanism\Architecture Bi-city Biennale" and contributed to the "The State of the Art of Architecture" project for the Chicago Architecture Biennial. In 2020 he initiated and co-curated the digital exhibition "Rituals of Solitude". In 2016, 2018 and 2021 he co-curated the "Unfolding Pavilion" at the 15th, 16th and 17th Venice Architecture Biennale. Daniel is the founder and editor of the research project "OfHouses - a collection of old forgotten houses".


Témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.

Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu. 


Program prednáškového cyklu BLUE LECTURE SERIES katedry architektonickej tvorby VŠVU