Asya Ilgun – Many Worlds of an Architectural Model

Digitálno-fyzikálno-biologické výpočty pre navrhovanie živých artefaktov

on-line prostredníctvom Teams

Link na pripojenie: https://bit.ly/3mBpy74 

Prednáška prebehne v anglickom jazyku.


Asya Ilgun je architektka a výskumná pracovníčka. Jej hlavná oblasť výskumu je koncipovaná ako nový spôsob použitia technológií aditívnej výroby (najmä na báze depozície) na výrobu nových typov štruktúr, ktoré spochybňujú architektonické hranice a podporujú dvojité obsadenie ľudí a iných živých organizmov. Asya získala magisterský titul v rámci programu ateliéru CITA: „Výpočtové technológie v architektúre“ na Dánskej kráľovskej akadémií (Royal Danish Academy of Fine Arts) v júni 2016. V súčasnosti je doktorandkou v rámci doktorandského programu inžinierskych vied a architektúry, Ústav architektúry a médií, na Technickej univerzite v Grazi a robí svoj výskum v Artificial Life Lab na univerzite v Grazi. Jej úlohou v tejto skupine je premýšľať o materiálnych rozhraniach, kde sa spájajú biológia a technológie. V súčasnej dobe je doktorandkou v oblasti dizajnu, materiálu a výroby a pracuje na výskumnom projekte H2020 FET_PROACTIVE HIVEOPOLIS - technologicky vylepšené bývanie pre včely medonosné. Zaujíma sa o rôzne škály prototypov, strojového programovania, vizualizácie údajov pre širší rozvoj architektonických konceptov a verejnej komunikácie prostredníctvom platformy Maker.

Popis prednášky:

Snahou architektúry bolo vždy pohodlie a blaho ľudstva v chránenom prostredí. Zdravé prostredie pre všetky živé organizmy znamená nepretržitý tok biologických, chemických a sociálnych zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre blahobyt. Mikroorganizmy zohrávajú v tomto kolobehu veľkú úlohu. Udržiavajú vitalitu a pohodu spolu s rozkladom živej hmoty. Syntetickejším prístupom k biológii, technológii a dizajnu teraz môžeme viesť mikroorganizmy k rôznym fyzikálnym stavom a využívať ich metabolické kapacity na vnímanie a reagovanie na okolie. Týmto spôsobom môžeme dosiahnuť rôzne environmentálne a architektonické ciele a zároveň zachovať prírodné zdroje v ich pôvodných ekosystémoch. V tejto diskusii sa pozrieme na študijný prípad vytvárania biologicky responzívnych biotopov, ktoré integrujú digitálne, fyzikálne a biologické procesy pomocou metódy hybridnej konštrukcie.