Ateliér reštaurovania textilu

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.