Ženy-inštitúcie? K dejinám umeleckej prevádzky deväťdesiatych rokov

Petra Hanáková

Vydavateľ: Slovart/VŠVU

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-556-0282-0

Objekt tejto práce je ešte horúci – súčasné výtvarné umenie. Prostriedkom jeho spoznávania však nebudú ani umelci, ani ich umelecké diela. Bude ním to, čo obyčajne chladne a v dejinách sa stráca najrýchlejšie – jeho prevádzkové či inštitucionálne zázemie. Napriek všeobecnému predpokladu, že umenie tvoria a kultúru konštituujú predovšetkým talentovaní umelci, stojí táto práca väčšmi na presvedčení, že umenie a povedomie kultúry sa stráca, jeho horizont znižuje, ak tento tvorivý potenciál „nedrží” a neupevňuje funkčná infraštruktúra. Inými slova­mi, ak sa dostatočne intenzívne nepremazávajú mechanizmy jeho inštitucionálnej a kultúrnej prevádzky. Spisovatelia potrebujú vydavateľstvá, herci divadlá s osvie­tenou dramaturgiou a funkčnú kinematografiu, výtvarníci galérie či kunsthalle. (A samozrejme, všetci potrebujú peniaze, pomerne veľa peňazí!) Ak tieto „back-groundové” zložky, toto dôležité pozadie nefunguje, resp. ak jeho fungovanie, či už nedostatkom peňazí, alebo nekoncepčnosťou kultúrnych politík zlyháva, stráca sa, ba až vyplytváva tiež umelecký potenciál. Aj o tom sú slovenské 90. roky 20. storočia. Nás bude tento problém inštitucionálnej prevádzky (a podmienok jej fun­govania, prípadne nefungovania) zaujímať v oblasti výtvarného umenia.

Určujúcim predpokladom tejto práce je vlastne poznanie, že umenie je kontextuálna záležitosť: teda že to nie je akási uzavretá entita, na ktorej esencii a kvalitách sa možno raz a navždy, a najmä objektívne dohodnúť. Skôr je zrejmé, že Umenie „ako také”, teda umenie s veľkým U – univerzálne, nadčasové, „objektívne kvalit­né” – jednoducho neexistuje. Existuje len umenie, ktoré sa Umením stáva za istých okolností, ktoré sú síce predvídateľné, no nie sú nemenné. Otázku: Čo je umenie?, ktorá dlhé roky trápila kunsthistóriu a aj dnes sa občas pripletie do amatérskych estetických debát, dnes teda v odbornejšom diskurze nahradila iná, opatrnejšia: Kde je umenie?

Petra Hanáková (1974) je kurátorkou zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre 20. a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav (napr.: 60/90, Slovak art for free, Nybüvitt – v spolupráci s A. Kusou; Stratený čas?, Július Koller: Vedecko-fantastická retrospektíva – v spolupráci s A. Hrabušickým). Je spoluautorkou knižného profilu o Pedrovi Almodóvarovi (s V. Matákovou, SFÚ, 2005), autorkou monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010).

Ženy-inštitúcie? – obálka publikácie