Workshop responzívnej architektúry

Responzívna a adpatívna architektúra s presahom do multidisciplinárnej oblasti programovania, inštalácií, soundartu a práce so senzormi.

Prvou časťou projektu by boli prednášky pozvaných odborníkov (Peter Stec, prof. Robert Voticky, Fero Király) z oblasti kinetickej, responzívnej a adpatívnej architektúry s presahom do multidisciplinárnej oblasti programovania, inštalácií, soundartu a práce so senzormi. Prednášky by pomohli študentom rozšíriť ich teoretické znalosti, zoznámili by sa s možnosťami praktického využitia a existujúcimi zahraničnými projektmi.

V druhej časti projektu, počas trojdňového intenzívneho workshopu pod vedením lektorov a konzultantov, by si študenti osvojili získané teoretické znalosti jednak z prednášok a zo semináru Základy algoritmického modelovania pri programovaní a tvorbe vlastných responzívnych architektonických modelov/prototypov.

Počas workshopu by sa študenti najprv zoznámili s technológiou Arduina, možnosťami ovládania a programovania cez Grasshopper, možnosťami práce so senzormi (senzory tlaku, teploty, vlhkosti, svetla, pohybu...) a ich možným využitím pri architektonických návrhoch. Nakoniec by získané poznatky aplikovali pri stavbe jednoduchých prototypov (reagujúce prístrešky, interiérové prvky, kusy nábytku, pavilóny a pod.). Na konci workshopu by študenti odprezentovali svoje návrhy pred lektormi a prípadne inými pozvanými hosťami. Výsledky workshopu budú odprezentované v rámci Letného prieskumu VŠVU.

Zmluva č. 2019vu097

Typ:

Nadácia Tatra banky, program Viac umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD., Katedra architektonickej tvorby

Obdobie:

2020