Výzva ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi

Vážený pán minister školstva Tomáš Drucker,

 

Dolu podpísaní rektori a rektorky vysokých škôl si Vás dovoľujeme osloviť ako reprezentanta vlády SR a ministra školstva, aby ste vyzvali premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, nech prestane vo verejnom diskurze používať zastrašujúce a ponižujúce osočovania a vulgárny slovník voči svojim politickým protivníkom, médiám alebo voči občanom, ktorí s ním nesúhlasia. Rovnako Vás žiadame, aby ste mu zdôraznili nezlučiteľnosť jeho funkcie s verejným atakom voči študentovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marekovi Janigovi, ktorý spolu s vyše 200 študentmi oficiálne oslovili dekana právnickej fakulty, aby im odborne vysvetlil svoj postoj vo veci zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.

 

Atakujúce slová z úst ľudí, ktorí majú politickú moc, dokážu odštartovať aj fyzické násilie. Vulgarizmy v médiách a na sociálnych sieťach majú vplyv a dopad aj na našu mládež, ktorú ako pedagógovia vedieme k slušnosti, tolerancii a sebaovládaniu. Spravodlivý a právny štát môže existovať len a len v podmienkach slobodnej diskusie a vzájomného rešpektovania. Žiadny titul či úrad nikomu nedáva pečať na pravdu. Súčasťou našej pedagogickej praxe je rešpektovanie názorov študentov a študentiek, ktorí rovnako rešpektujú pravidlá slušnej komunikácie, logickej a racionálnej argumentácie.

 

Vážený pán minister, veríme, že z pozície ministra školstva a vďaka Vašej autorite dôrazne upozorníte premiéra SR, že jeho znevažujúce komentovanie legitímnej iniciatívy angažovaných mladých ľudí je nevhodné a nehodné jeho úradu. Ako vrcholní reprezentanti vysokých škôl nesmieme dopustiť, aby boli naši študenti a študentky verejne zastrašovaní alebo zosmiešňovaní. Nielen v rámci akademickej pôdy, ale aj vo verejnom priestore podporujeme demokratické právo mladej generácie klásť otázky a slobodne sa domáhať odpovedí. Dnes nie sú 50-te roky. Dnes je 34 rokov slobody a 30 rokov samostatnosti Slovenskej republiky. Na jej demokratické výdobytky by mali byť mladé generácie právom hrdé.

 

S úctou,

 

doc. Samuel ABRAHÁM, PhD.
rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií

prof. PaedDr. René BÍLIK, CSc.
rektor Trnavskej univerzity

Dr. h. c. prof. Ing. Edita HEKELOVÁ, PhD.
rektorka Vysokej školy manažmentu

doc. Mgr. Bohunka KOKLESOVÁ, PhD.
rektorka Vysokej školy výtvarných umení

prof. PhDr. Egon KRÁK, ArtD.
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta

prof. PhDr. Martin ŠMATLÁK
rektor Vysokej školy múzických umení

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.
rektor Paneurópskej vysokej školy

 

 

27. december 2023