Výzva Medium

Galéria MEDIUM vyhlasuje výzvu na doplnkovú pracovnú stáž ako výberový predmet pre jedného študenta VŠVU.

Stáž by mala prebiehať v letnom semestri školského roka 2020/2021 a jej náplňou by popri spolupráci na realizácii výstav bola aj koncepcia a realizácia komunikácie na sociálnych sieťach galérie zohľadňujúca aj nové prístupy, ktoré sa osvedčili počas protipandemických opatrení a sú aplikovateľné aj pri bežnej prevádzke.


Kontakt: