VÝZVA: absolventská pracovná stáž

Milí absolventi pripomíname vám možnosť pracovnej stáže programu Erasmus+ v zahraničí.

Stáž je možne aktuálne absolvovať až do 17. 2. 2022. 


Pre schválenie Vašej žiadosti je potrebne opätovne zaslať prihlášku s podpisom zo zvolenej firmy/ateliéru najneskôr 3 týždne pred plánovanou mobilitou.


Viac informácií o absolventských stážach nájdete v sekcii: Pracovné stáže pre absolventov