Výsledky výberového konania v rámci mimoriadnej výzvy na zahraničné študentské mobility v LS akademického roka 2021/2022

Výsledky dodatočného výberového konania Erasmus+ na zahraničné študentské mobility

Zoznam úspešných kandidátov:

Uchnárová Namiko
Art Academy of Latvia, Riga, Lotyšsko
Erasmus+
470 Eur/mesiac


Janigová Ivana
Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź, Lodž, Poľsko
Erasmus+
470 Eur/mesiac


Kacsiová Michaela
Tbilisi State Academy of Art, Tbilisi, Gruzínsko
Erasmus+
700 Eur/mesiac + cest. grant


Suchá Lívia
Ecole supérieure des beaux-arts. Tours, Angers, Le Mans, Francúzsko
Erasmus+
520 Eur/mesiac


Smolková Alexandra
Hochschule für Bildende Künste Dresden, Drážďany, Nemecko
Erasmus+
520 Eur/mesiac


Mládenková Ester
Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turecko
Erasmus+
470 Eur/mesiac


Rodzenák Samuel
Muthesius University of Fine Arts and Design, Kiel, Nemecko
Erasmus+
520 Eur/mesiac


Hockicková Alexandra
Accademia di Belle Arti di Macerata, Macerata, Taliansko
Erasmus+
520 Eur/mesiac


Ižáková Natália Academy of Fine Arts in Gdańsk, Gdansk, Poľsko
Erasmus+
470 Eur/mesiac


Ďurdík Patrik
Academy of Fine Arts in Gdańsk, Gdansk, Poľsko
Erasmus+
470 Eur/mesiac