VÝSLEDKY VOLIEB do Akademického senátu VŠVU

Výsledky volieb do Akademického senátu VŠVU na obdobie 2022 - 2026. Voľby boli vykonané dňa 25. 10. 2022 od 8.00 h do 12.00 h. v priestoroch prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom námestí a od 13.00 h. do 17.00 h. na Drotárskej ceste v priestore bufetu.

 

Na základe počtu získaných hlasov a výsledkov volieb do AS VŠVU sa členmi za
zamestnaneckú časť AS VŠVU stali:

 

1. Blaško Križanová Janka, doc. Mgr. art., ArtD.
2. Piaček Martin, doc., Mgr. art., ArtD.
3. Jablonská Beata, Mgr. PhD.
4. Makar Róbert, doc. Mgr. art., ArtD.
5.-6. Laššák Marián, doc. Ing., Mgr. art., ArtD.
5.-6. Šille Erik, Mgr. art.
7. Kralovič Ján, Mgr. PhD.
8. Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.
9. Čierny Anton, prof. Mgr. art.
10.-11. Pišteková Danica, Mgr. art. ArtD.
10.-11. Macho Pavol, doc., Mgr. art.
12. Nováková Markéta, doc. Mgr. art., ArtD.
13.-14. Novotný Matej, Mgr. PhD.
13.-14. Triaška Stefanovič Olja, doc. Mgr. art., ArtD.

 

Na základe počtu získaných hlasov a výsledkov volieb do AS VŠVU sa členmi za študentskú časť AS VŠVU
stali:

 

1. Minichová Celestína
2. Dzurek Samuel Gregor
3. Šupolová Zuzana
4. Fecko Filip
5. Rapant Marko
6.-7. Poliaková Jaroslava
6.-7. Dolinská Daniela

 


Podrobnosti k priebehu volieb môžete zistiť v priloženej zápisnici.