Výberové konania v mesiaci november

Zoznam výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov konajúcich sa v mesiaci november

Termín: 12. 11. 2021
Čas: 9:00
Miestnosť: 103 – Hviezdoslavovo námestie 18, VŠVU Bratislava, výberové konanie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz so zameraním na šperk a pre výučbu predmetov so zameraním na technológiu šperku v študijnom programe Úžitkové umenie v študijnom odbore Umenia so zaradením na Katedre úžitkového umenia.

Prihlásená: Mgr. art. Kristína Španihelová, ArtD., 9:00

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz so zameraním na keramiku a pre výučbu predmetov so zameraním na technológiu keramiky v študijnom programe Úžitkové umenie v študijnom odbore Umenia so zaradením na Katedre úžitkového umenia.  

Prihlásená: Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD., 9:45


Termín: 15. 11. 2021    
Čas: 9:00
Miestnosť: 103 – Hviezdoslavovo námestie 18, VŠVU Bratislava, výberové konanie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný ateliér pre druhý ročník bakalárskeho stupňa a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na špeciálne technológie v študijnom programe Maliarstvo v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre maliarstva.

Prihlásený: Mgr. art. Michal Černušák, ArtD., 9:00

Vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent vedúceho ateliéru so zameraním na súčasný maliarsky obraz a expandované pole maľby a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na špeciálne technológie v študijnom programe Maliarstva v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre maliarstva.

Prihlásený: Mgr. art. Matej Fabián, ArtD., 9:45


Termín: 15. 11. 2021
Čas: 11:15
Miestnosť: 103 – Hviezdoslavovo námestie 18, VŠVU Bratislava, výberové konanie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný ateliér pre druhý ročník bakalárskeho stupňa a výučbu odborných predmetov so zameraním na sochárske techniky, technológie a materiály (drevo a kameň) v študijnom programe Socha, objekt, inštalácia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre Socha, objekt, inštalácia.

Prihlásený: Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD. - 11:15


Termín: 15. 11. 2021
Čas: 14:00 
Miestnosť: 103 – Hviezdoslavovo námestie 18, VŠVU Bratislava, výberové konanie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby profilových odborných predmetov so zameraním na prácu s mikrokontrolérmi a tvorbu interaktívnych inštalácii  v študijnom programe Digitálne umenia v študijnom odbore Umenia so zaradením na Centre výskumu

Prihlásený: Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD., 14:00

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér Typo pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na tvorbu písma a typografie v študijnom programe Vizuálna komunikácia v študijnom odbore Umenia so zaradením na Katedre vizuálnej komunikácie.  

Prihlásený: Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., 15:00


Termín: 18. 11. 2021
Čas: 9:00
Miestnosť: 103 – Hviezdoslavovo námestie 18, VŠVU Bratislava, výberové konanie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent vedúceho ateliéru so zameraním na textilnú tvorbu v priestore a  pre výučbu odborných predmetov so zameraním na textilné technológie a textilné techniky v študijnom programe Textilná tvorba v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre textilnej tvorby.

Prihlásená: Mgr. art. Beáta Gerbocová, ArtD.