Výberové konania za účasti verejnosti dňa 26. 8. 2022

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov - zasadnutie komisie je prístupné aj pre verejnosť.

Výberové konania sa uskutoční dňa:

 • 26. 8. 2022

Čas:

 • 9:00 hod - zasadnutie členov komisie

Miesto:

 • VŠVU Hviezdoslavovo námestie 18 ( miestnosť č. 135)

 


1. Výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie povinného predmetu Ateliér (doterajší Ateliér fotografia, realita, konštrukcia) v študijnom programe Fotografia a nové médiá v bakalárskom stupni  a v študijnom programe Vizuálne umenia v magisterskom stupni, v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre fotografie a nových médií.
 • Prihlásená:
  • doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

 


2. Výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie povinného predmetu Protoateliér (ateliérová výučba pre druhý ročník) v študijnom programe Fotografia a nové médiá v bakalárskom stupni  v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre fotografie a nových médií.
 • Prihlásené:
  • doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD.
  • Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD.
  • Mgr. art. et Mgr. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.