VŠVU hodnotená ako jedna z najlepších škôl na Slovensku

Minulý rok sa uskutočnilo Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za obdobie 2014 – 2019 na našich vysokých školách a na Slovenskej akadémii vied. Na základe predložených výstupov bola VŠVU ohodnotená ako najlepšia umelecká škola na Slovensku a v rámci vizuálneho umenia skončila na svetovej a významne medzinárodnej úrovni v prvej desiatke hodnotených škôl.


 

Hodnotenie výstupov prebehlo po prvý raz v novom režime, ktorý je súčasťou reformy na základe plánu obnovy a ktorého ambíciou je získať čo najdetailnejší obraz o stave výskumu na Slovensku. V rámci prvého kola museli vysoké školy predložiť 25 vedeckých výstupov zo svojej činnosti, ktoré boli následne hodnotené komisiou zloženou prevažne z nezávislých, medzinárodne uznávaných odborníčok a odborníkov zo zahraničia. Hodnotili sa tri faktory (rigoróznosť, originalita a významnosť), na základe ktorých mohli predložené výstupy dosiahnuť národnú, medzinárodnú, významne medzinárodnú, svetovú alebo nezaradenú úroveň. Výsledky bodovania napokon ovplyvnili celkový profil daného pracoviska.

 

Hodnotenie tvorivej a výskumnej činnosti VŠVU 2014 - 2019

Hodnotenie úrovne tvorivej a výskumnej činnosti VŠVU 2014 - 2019

 

Na pozitívnom hodnotení VŠVU sa podieľala najmä kvalitná umelecká a vedecká činnosť našich pedagógov a pedagogičiek, doktorandov a doktorandiek. Úroveň skoro polovice predložených výstupov VŠVU bola definovaná ako svetová alebo významne medzinárodná, ostatné výstupy boli prevažne v úrovni medzinárodnej. Okrem toho, v celkovom hodnotení podielu výstupov na svetovej a významnej medzinárodnej úrovni za všetky vysokoškolské pracoviská sa oblasť Vizuálneho umenia a príslušných vied o umení umiestnila na celkovom 5. mieste zo všetkých vedných a umeleckých odborov na Slovensku.  

 

Celkové výsledky nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac o hodnotení vysokých škôl si môžete prečítať v tomto článku.