Vážené študentky, vážení študenti!

Akademický senát Vás volá.

Poďte sa zúčastňovať na živote školy a jej strategických rozhodnutiach, získajte skúsenosti a prehľad o jemných zložitostiach fungovania akademického ekosystému.

Prihláste do doplňujúcich volieb študentskej časti akademického senátu a aj do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) seba alebo svoju kolegyňu/kolegu – s ich súhlasom!

Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu sa uskutočnia už 9. 11. 2021

Nominácie kandidátov sa zhromažďujú u paní tajomníčok katedier do 22. 10. 2021

Pre viac info píšte predsedovi volebnej komisie: 


S priateľským pozdravom,
Martin Piaček, predseda AS