V toku pohyblivých obrazov/Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení

Katarína Rusnáková

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2005

ISBN: 80-88675-97-9

Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry prináša aktuálne pohľady na mnohotvárnu problematiku súčasného elektronického a digitálneho umenia.

Obálka publikácie V toku pohyblivých obrazov