Uznesenie Študentskej rady vysokých škôl

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysoých škôl vyjadrilo na svojom zasadnutí 11. 2. 2022 podporu návrhu novely vysokoškolského zákona.

Mnohí študenti čelia na svojich školách nátlakovému jednaniu niektorých členov zamestnaneckých častí akademických obcí. Sú nesmierne statoční, pretože v týcto pohnutých časoch vyjadrili veľmi slobodne a odvážne svoj postoj.

Našu školu v Študentskej rade vysokých škôl zastupuje Michaela Kacsiová z Katedry socha, objekt, inštalácia.

Celé znenie uznesenia.