Uzávierka prihlášok: 20. 11. 2023

V prípade záujmu o bakalárske štúdium na našej škole v nasledujúcom akademickom roku je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku do 20. 11. 2023!


 

 

  • Následne je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a zaslať nám ju poštou do 21. 11. 2023.

 


 

 

  • Konzultovať svoje portfóliá a domáce práce máte možnosť až do termínu ich zaslania. Kontakty na pedagogický personál jednotlivých katedier nájdete tu www.vsvu.sk/sk/konzultacie/

 


 

  • Ak ešte neviete, ktorý študijný program si vybrať, pozrite si náš web www.vsvu.sk/sk/katedry/
  • Alebo si pozrite naše sociálne siete: @vsvu_afad

 


 

Prihlasky bc 2023 deadline - banner