Úspech kolektívu VŠVU na súťaži CE ZA AR

Gratulujeme našim kolegom a kolegyniam, študentom a študentkám k výhre CE ZA AR v kategórii exteriér!

Neformálne mo(nu)menty

Bratislava-Petržalka

Rok realizácie: 2020

Ateliér: Kolektív VŠVU (Katedry architektonickej tvorby, maliarstva, intermédií a socha, objekt, inštalácia)


Idea intervencií vznikla v rámci medziodborového projektu Jantárová cesta. V paralele k prastarej obchodnej ceste spájajúcej severnú a južnú Európu obnovujeme spoluprácu na rôznych úrovniach: medzi pedagógmi a študentami architektúry, sochárstva, maliarstva či intermédií, medzi vysokou školou, mestskou samosprávou a miestnymi organizáciami, medzi odbornou a laickou verejnosťou. Výsledkom sú tri kolektívne diela pozdĺž Chorvátskeho ramena. Na jednej strane reagujú na dané situácie v parku v súvislosti s plánovanou električkovou traťou, kým na druhej strane formujú metódy, ktoré každému projektu dovoľujú pracovať s rovnakými pravidlami, avšak s potenciálom iného výsledku na inom mieste.

Jantárová cesta
Jantárová cesta, 2020.
Autor média: Šimon Parec.
Jantárová cesta
Jantárová cesta, 2020.
Autor média: Šimon Parec.
Jantárová cesta
Jantárová cesta, 2020.
Autor média: Šimon Parec.