Umenovedná knižnica – sobota 18. 5.

V sobotu 18. 5. bude Umenovedná knižnica otvorená pre čitateľov do 14:30. Od 15:00 bude prebiehať program v rámci podujatia Noc múzeí a galérií a vstup bude na lístky.