Textilná tvorba a dizajn v 20. – 21. storočí. Vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie.

Zuzana Šidlíková

Vydavateľ: Slovart, VŠVU

Rok vydania: 2013

ISBN: 978-80-556-1192-1

Publikácia predstavuje dôležité témy textilnej produkcie od začiatku 20. storočia až po nové technológie 21. storočia. Záujem sa sústredí najmä na autorskú textilnú tvorbu, ale i textilný priemyselný dizajn. Čitateľovi ponúka v siedmych kapitolách základný prehľad o dôležitých osobnostiach odboru v Československu i vo svete a tiež uvádza informácie o inštitúciách a podnikoch, ktoré sa podieľali na navrhovaní, výrobe či predaji textilných produktov. Venuje sa tiež zásadným pedagogickým inštitúciám, rozhodujúcim pre vývoj textilnej tvorby. Súčasťou je historický vývoj najdôležitejších textilných závodov a charakteristika priemyselnej výroby na Slovensku od jej začiatkov v 19. storočí až po súčasnosť. Publikácia je určená najmä študentom stredných a vysokých škôl so zameraním na textil, ale i pre ľudí z praxe. Poskytne čitateľom širšie spoločensko-kultúrne kontexty, zásadné pre celkový vývoj slovenského úžitkového umenia.