Termíny výberových konaní v mesiaci jún

Prehľad termínov výberových konaní na obsadenie pozícií vysokoškolského učiteľa na jednotlivých katedrách.

Katedra teórie a dejín umenia

21. 6. 2022

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční o 14:00 v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, 1. poschodie, miestnosť č. 220.

  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na moderné a súčasné umenie v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia  a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijných programoch v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta pre výučbu povinných teoretických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu digitálnych umení  v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijnom programe Digitálne umenie v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta na 50% úväzok pre výučbu povinných teoretických predmetov so zameraním na teóriu a estetiku fotografie v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijných programoch v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.

Katedra fotografie a nových médií

22. 6. 2022

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční o 14:00 v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, 1. poschodie, miestnosť č. 135.

  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta pre vedenie povinného predmetu Ateliér (doterajší Ateliér o fotografii) v študijnom programe Fotografia a nové médiá v bakalárskom stupni  a v študijnom programe Vizuálne umenia v magisterskom stupni, v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre fotografie a nových médií.

Katedra grafiky a iných médií

23. 6. 2022

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční o 9:00 v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, 1. poschodie, miestnosť č. 103.

  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta pre výučbu odborného predmetu: Laboratórium ilustrácie.  V študijnom programe Grafika a iné médiá v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre grafiky a iných médií.

Katedra intermédií

23. 6. 2022

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční dňa o 13:00 v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, 1. poschodie, miestnosť č. 220.

  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta pre vedenie povinného predmetu Ateliér so zameraním na intermediálne a súčasné umenie v študijnom programe Intermédiá v bakalárskom stupni  a v študijnom programe Vizuálne umenia v magisterskom stupni v špecializácii intermédiá v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre intermédií.
  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta vedúceho ateliéru priestorových komunikácií a výučbu odborných predmetov so zameraním na oblasť dielňa a realizácia (kreatívne a technologické postupy) v študijnom programe Intermédiá v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre intermédií.

Katera socha, objekt inštalácia

23. 6. 2022

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční o 15:00 v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, 1. poschodie, miestnosť č. 220.

  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta pre vedenie povinného predmetu Ateliér v študijnom programe Intermédiá v bakalárskom stupni a v študijnom programe Vizuálne umenia v magisterskom stupni v špecializácii sochárstvo v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre Socha, objekt, inštalácia.

Kabinet kresby

24. 6. 2022

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční o 9:00 v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, 1. poschodie, miestnosť č. 135.

  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta pre výučbu profilového predmetu Kresba so zameraním na študijný program Grafika a iné médiá v študijnom odbore Umenie so zaradením v Kabinete kresby.
  • Výberové konanie na pozíciu vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta pre vedenie výučby odborného predmetu Kresba v študijnom programe Dizajn a v študijnom programe Architektonická tvorba v študijnom odbore Umenie, so zaradením v Kabinete kresby.