Tatra banka – partner VŠVU

Tatra banka sa aj v tomto roku stala partnerom VŠVU.

Napriek mimoriadnym celospoločenským udalostiam sa rozhodla podporiť naše výstavné a publikačné aktivity. S rešpektom a porozumením akceptujeme rozhodnutie Tatra banky presmerovať zdroje Nadácie Tatra banky do zdravotníctva. Je to prirodzený ľudský prístup, ktorý smeruje k záchrane čo najväčšieho počtu životov.

Keď som ponúkla banke odstúpenie od zmluvy, vzhľadom ku krízovej situácii, ich odpoveďou bolo, že "my ideme ďalej". V krízach sa preveria partnerstvá a priateľstvá. Som rada za to, že naša škola buduje spoluprácu na úrovni partnerstva s inštitúciami, ktoré sú lídrami vo svojich oblastiach. 

Bohunka Koklesová
rektorka VŠVU

Tatrabanka-logo