Študentská súťaž MUNISS 2020

Ocenenie pre študentov z Katedry architektonickej tvorby pod vedením Ing. arch. Zoltána Holocsy, PhD..

Už po štvrtýkrát sa bratislavskí študenti mali možnosť zapojiť do medzinárodnej študentskej súťaže MUNISS, ktorá je projektom hlavného mesta. Tento rok sa študenti z Katedry architektonickej tvorby VŠVU, Ústavu manažmentu a Fakulty architektúry z STU venovali verejnému priestoru vnútrobloku a priľahlým priestorom univerzitných budov kampusu STU v Starom Meste.

Na súťaži sa zúčastnili dva tímy študentov a študentiek z našej školy pod vedením Ing. arch. Zoltána Holocsy, PhD. Jeden z nich sa umiestnil na 3. mieste a druhý získal možnosť svoj návrh zrealizovať.
Gratulujeme!

Poradie a zloženie víťazných študentských tímov MUNISS 2020:

  1. miesto: Jakub Hajduk, Karin Danková, Veronika Slaničanová (tím ÚM a FA STU)
  2. miesto: Ľuba Ondrejkovičová, Rebeka Petrtylová, Alica Pokorná, Petra Sládečková (tím ÚM a FA STU)
  3. miesto: Dorota Bohušová, Samuel Stašík, Eliška Tomášková, Šimon Voštinár (tím VŠVU)

Realizácia: Adam Králik, Ivana Hlavačková, Jaroslav Saxun, Lucia Peštová, Matej Kováčik (tím VŠVU)

Viac informácií nájdete v článku: https://bratislava.sk