Študentská anketa o kvalite vzdelávania

Od 26. 3. 2021 spúšťame anonymnú študentskú anketu o kvalite vzdelávania na VŠVU počas zimného semestra tohoto akademického roku. Anketa bude sprístupnená v AIS-e do konca apríla 2021.