Stanovisko rektorky k novele a štrajku

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti!

Vedenie VŠVU spolu s členmi Akademického senátu VŠVU spracovalo pripomienky k novele vysokoškolského zákona. V piatok dňa 12.11.2021 sme ich posunuli do medzirezortného pripomienkového konania.

Sústredili sme sa najmä na tieto oblasti:

  1. Rozpočet a majetok školy,
  2. Správna rada a jej kompetencie,
  3. Rektor a voľba rektora,
  4. Presadenie titulu „magister architektúry“

Odovzdali sme 13 pripomienok, ktoré sa nám javia ako dôležité v prospech rozvoja našej školy. V návrhu novely sú uvedené ustanovenia, ktoré vnímame pozitívne. Napríklad návrat k voľbe rektora, ktorý môže byť zvolený len dve obdobia za sebou, funkčné miesta docentov a profesorov, malo by sa spresniť financovanie škôl na základe ich kvality a podobne.

Novela vysokoškolského zákona však prináša zásadné zmeny najmä v prípade takých škôl, kde sú fakulty, výrazne sa posilňuje pozícia rektora a oslabujú sa tam existujúce akademické orgány. V novele sa počíta s tým, že bude na samotnej škole aké orgány si na fakultách zriadi.

V posledných týždňoch sledujeme eskaláciu napätia medzi vysokými školami a ministerstvom školstva. Napriek komunikácii kontaktnej pracovnej skupiny Slovenskej rektorskej konferencie s ministerstvom došlo k patovej situácii. Na utorok 16.11. viaceré vysoké školy ohlásili štrajk, čo podporila hlasovaním aj Slovenská rektorská konferencia.

Ja som sa k tomuto hlasovaniu nepridala. Viedla ma k tomu veľmi netransparentná situácia, ktorá nastala medzi vysokými školami a ministerstvom a neviem celkom dobre určiť, kde je pravda. SRK vydávala tlačové stanoviská skôr, než sa o tom dohodlo na jej zasadnutí, priebežné informácie o rokovaniach kontaktnej pracovnej skupiny s ministerstvom sme ako rektori nedostávali. Rozhodla som sa preto, že VŠVU nebude robiť stafáž iným školám. A do pripomienkového konania pôjdeme sami za seba, bez asistencie SRK. Rozhodli sa tak viaceré školy.

Novelu vysokoškolského zákona Slovensko potrebuje. Diskusia nad návrhom  novely by sa mala niesť v konštruktívnom a pracovnom duchu. Nie v hystérii, emocionalite a patetických gestách.

VŠVU sa nikdy nebála ísť do štrajku, vždy sme boli prví na barikádach. Vždy sme tam boli ak išlo o hodnotovú nápravu Slovenska, ak išlo o ľudské práva, ak išlo o podporu učiteľov na základných a stredných školách.  Dňa 16.11. oslávime nadchádzajúci sviatok študentstva v škole, pri práci, v diskusiách a konzultáciách.

Ak sa však niektorí z Vás rozhodnú zúčastniť sa štrajku namiereného proti návrhu novely vysokoškolského zákona - budem to rešpektovať. Pretože VŠVU je slobodná a jedinečná škola a každý hlas a názor v nej je dôležitý.

Bratislava, dňa 14. 11. 2021

Bohunka Koklesová
Rektorka VŠVU

Na stiahnutie

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.PDF, 618 KB