Sprístupnenie diplomoviek na štúdium

Na základe dohovoru s vedením školy budeme poskytovať viazané diplomové práce na prezenčné štúdium v študovni AK.

Študent si cez výpožičný systém na stránke školy alebo cez emailové adresy oddelenia výpožičiek objedná konkrétnu diplomovú prácu a na základe jeho objednávky mu emailom na školskú adresu pridelíme termín, kedy budem môcť prísť objednané dokumenty študovať.

Tento režim bude platiť od 1. októbra 2021.

Prosíme, aby ste dodržali pridelený termín, ktorým chceme predísť miešaniu študentov v čase pandémie. Ak ho nedodržíte, môže sa stať, že vás do študovne nebudeme môcť vpustiť.