Smútočné oznámenie

Peter Pohanka


 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priatľom, kolegom a známym, že dňa 31.12.2023 nás nečekane a bez rozlúčenia opustil milovaný Mgr. art. Peter Pohanka vo veku 49 rokov.

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční dňa 11.1.2024 o 10:15 hod. v bratislavaskom krematóriu.

 

Smútiaca rodina

 


Pohanka parte