Smútočné oznámenie

Ľubomír Krátky (1939–2022)

Dovoľujeme si Vám oznámiť veľmi smutnú správu, že dňa 27. júna 2022 nás vo veku 83 rokov navždy opustil jeden z najdôležitejších grafických úpravcov a typografov Slovenska,

neuveriteľný majster kaligrafie, dlhoročný vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,

báječný úpravca  kníh pre deti a poézie,  náš vzácny priateľ Ľubomír Krátky.

 

Bude nám všetkým veľmi chýbať, a preto prosím, venujte mu Vašu spomienku.

 

Dušan Kállay