Smútočné oznámenie

Jozef Barinka (1944–2023)


 

S hlbokým zármutkom oznamujeme Akademickej obci VŠVU, že  dňa 21. februára 2023 nás vo veku 79 rokov navždy opustil bývalý pedagóg Katedry reštaurovania, doc. Jozef Barinka, akad. soch.

 


 

Posledná rozlúčka s doc. Jozefom Barinkom, akad. soch. bude v sobotu, 25. 02. 2023 o 10:00hod., na Martinskom cintoríne.

 


 

Česť jeho pamiatke !