Smútočné oznámenie

Jiří Ševčík (1940 – 2022)

V sobotu, 2. apríla 2022 nás opustil dlhoročný pedagóg a prorektor AVU (striedavo v rokoch 1996 – 2013), ktorý pracoval aj ako redaktor časopisu Architektura ČSR (1962 – 1964), vedecký pracovník Katedry teorie a vývoje architektury FA ČVUT (1966 – 1989), kurátor Galerie hl. města Prahy (1989 – 1993), riaditeľ Sbírky moderního umění NG v Praze (1993 – 1996) a aj náš kolega, dlhoročný člen Umeleckej rady VŠVU, od roku 2005 aj Čestný doktor (Doctor honoris causa) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Jiří Ševčík, CSc.

Jiří Ševčík sa nezmazateľne zapísal do českej a slovenskej kultúry ako teoretik, historik a kritik postmoderného výtvarného umenia aj architektúry, iniciátor a spoluorganizátor iniciačných stretnutí architektov v Spišskej Kapitule (1984 – 1987) a neskôr v Starých splavoch (1988, 1989). Pamätné a odvážne sú jeho texty v časopisoch Umění, Umění a řemesla, aj v slovenskom časopise Architektúra a Urbanizmus. O postmoderne diskutoval na stretnutiach v kluboch architektov a ateliéroch výtvarníkov, na bytovom seminári Ivana M. Havla sa po jeho prednáške o postmoderne diskutovalo v širšom okruhu paralelnej filozofie, vedy a umenia (1984), no sám o sebe hovoril, že patrí do „šedej zóny“.

Rozhľadenosť, erudícia a profesionálna autorita Jiřího Ševčíka spôsobili, že sa stal hovorcom nastupujúcej generácie mladých architektov a výtvarných umelcov, ale aj kurátorom zahraničných výstav ako boli Maľba generácie osemdesiatych rokov v Moskve (1988) alebo Česká súčasná maľba v Esslingene (1989). Po roku 1989 sa podieľal na obnove Vysokej školy výtvarných umení a v 1997 na AVU založil samostatné Vedecko-výskumné pracovisko, ktoré pripravovalo konferencie a antológie venované výtvarnej a architektonickej scéne v Československu, Českej a Slovenskej republike v 20. storočí. Viedol ho do roku 2014.

Spolu s manželkou Doc. PhDr. Janou Ševčíkovou sa venoval aj konceptuálnemu a sociálnokritickému umeniu. Okrem množstva kľúčových výstav v ČR Jiří Ševčík rozširoval spoluprácu aj so zahraničnými kurátormi a galériami v Európe a vo svete (Kórea, Taiwan). V roku 1993 bol kurátorom českej účasti na výtvarnom Bienále v Benátkach a neskôr člen kurátorského tímu s pedagógmi Vysokej školy výtvarných umení na architektonickom Bienále v Benátkach (2000). Bol jedným z trojice kurátorov výstavy Forma nasleduje risk... v bratislavskej SNG (2007). Pôsobil ako člen správnej rady tranzit.cz, člen a spolukurátor zbierky stredoeurópskeho umenia Erste Bank Group, člen medzinárodnej poroty Essel Award vo Viedni a kurátor Galérie Rakúskeho kultúrneho fóra v Prahe.

Jiří Ševčík je autorom mnohopočetných významných teoretických, umelecko-historických a  kritických textov, ktoré boli zaradené do antológie manželov Ševčíkovcov (tranzit.cz a VVP AVU, 2010). Jeho myslenie bolo vždy presvedčivo presné a súčasne tvorivé, prinášajúce nové pojmy, meniace perspektívy. A napokon bolo a je to myslenie dôkladne transgresívne, čerpajúce silu v súčasnej filozofii, prekračujúce tradičné hranice myšlienkových sústav aj v diskusiách s kolegami a priateľmi Václavom Bělohradským, Petrom Weibelom a ďalšími. Napokon ide o myslenie oslobodzujúce, noblesne ironické. Práve tieto znaky ho predurčujú k tomu, že bude večne mladé a aktuálne, hoci by už dávno získalo nárok na stareckú múdrosť.