Smútočné oznámenie

Ján Miloslav Bahna


 

S hlbokým zármutkom oznamujeme Akademickej obci VŠVU, že dňa 21. apríla nás vo veku 80 rokov navždy opustil absolvent a bývalý pedagóg Katedry architektonickej tvorby VŠVU Ján Miloslav Bahna. Okrem mnohých iných stavieb je tiež autorom nadstavby budovy VŠVU na Drotárskej ceste.

 

Česť jeho pamiatke.