Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme Akademickej obci VŠVU a verejnosti,

že dňa 7. decembra 2021 nás vo veku 56 rokov navždy opustila pedagogička Katedry reštaurovania Mgr. Rosanna Báthoryová.

Česť jej pamiatke !