Slovenské výtvarné umenie 1949 – 1989 z pohľadu dobovej literatúry

Jana Geržová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2006

ISBN: 978-80-89259-07-6

Publikácia je nekomerčným vydaním vedeckého diela, ktoré je zároveň študijným materiálom pre poslucháčov VŠVU. Prináša spracovanie a umeleckohistorické vyhodnotenie autentických dobových textov o domácom umení druhej pol. 20. storočia.

Vizuálny koncept a layout: Martin Janoško
Jazyková úprava: Jana Jaššová

Študijný materiál pre poslucháčov školy (nekomerčné vydanie vedeckého diela na vyučovacie účely na VŠVU)

(Nepredajné)

Obálka publikácie Slovenské výtvarné umenie 1949 – 1989 z pohľadu dobovej literatúry