Sloboda a demokracia

Udržať v našej krajine slobodu a demokraciu znamená ísť k voľbám.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je školou postavenou na tvorivých, humanistických a liberálnych hodnotách. Odmietnutie nacionalistických a fašistických síl je postojom zodpovednosti voči našej spoločnosti.

Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU

Sloboda a demokracia