Shared Cities: Creative Momentum

Medzinárodný projekt, na ktorom počas posledných troch rokov spolu s inými zahraničnými  iniciatívami a inštitúciami spolupracovala aj VŠVU, sa pomaly končí.

SHARED CITIES: Creative Momentum má za cieľ zlepšovať kvalitu života v európskych mestách. Prostredníctvom skúmania aspektov zdieľania a urbánneho dizajnu sa snaží vytvárať nové spôsoby žitia v našich mestách. Spoločne. 

Tým, že žijeme v mestách, sme zvyknutí na zdieľanie – zelených priestorov, sedadiel v autobuse, dokonca aj vzduchu, ktorý dýchame. Už vieme, že zdieľanie auta či bytu sa môže vyplatiť. Namiesto toho, aby sme bicykel vlastnili, môžeme si ho tiež požičať. Zdieľanie sa stalo súčasťou nášho mestského života.

Na projekte Shared Cities: Creative Momentum sa podieľa jedenásť organizácií z Belehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovíc, Prahy a Varšavy, aby spolu vytvorili priestor pre architektúru, umenie, urbanizmus a zdieľanú ekonómiu a prispieť tak do transformácie urbánneho života. 

Od roku 2016 do 2020 sa uskutočnilo viac ako 300 aktivít: festivaly, filmy, výstavy, umelecké rezidencie, prípadové štúdie – našou ambíciou je ukázať obyvateľom miest, že ich participácie je nevyhnutná, aby sa z ich miest stali lepšie miesta pre život. 

https://www.vsvu.sk/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-projekty/shared-cities-creative-momentum/

WEB: https://www.sharedcities.eu

FB GROUP: https://www.facebook.com/groups/1143585585723286/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/goetheinstitutprag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sharedcities/

#sharedcities #sccm2020#
#shapeyourcity #shareyourcity"