SAAVŠ - Súhrnná správa o zisteniach prieskumu názorov študentov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zverejnila tematickú správu pod názvom Súhrnná správa o zisteniach prieskumu názorov študentov (Akademická štvrťhodinka). Jej cieľom bolo získať komplexný pohľad vysokoškolských študentov na Slovensku na ich štúdium a študentský život.