Rozhovory o maľbe

Jana Geržová

Vydavateľ: Slovart/VŠVU

Rok vydania: 2009

ISBN: 978-80-8085-939-8

Publikácia založená na zbere, analýze a interpretácii autentických výpovedí maliarok a maliarov, ktorí svojou tvorbou zásadným spôsobom ovplyvnili situáciu v slovenskej maľbe posledných desaťročí. Na rozdiel od štandardného rozhovoru, ťažisko orálnej histórie je v hľadaní a interpretovaní spojenia medzi biografiou a históriou, medzi individuálnou skúsenosťou a obecnými zmenami kultúry.

Autorka viedla rozhovory s nasledovnými autormi: Juraj Bartusz, Rudolf Fila, Vladimír Popovič, Ľudovít Hološka, Ján Berger, Rudolf Sikora, Milan Bočkay, Dezider Tóth, Klára Bočkayová, Ladislav Čarný, Daniel Fischer, Veronika Rónaiová, Adam Szentpétery, Mária Balážová, Daniel Brunovský, Ivan Csudai, Laco Teren, Stanislav Bubán, Robert Bielik, Bohdan Hostiňák, Dorota Sadovská, Erik Šille.

Ohlasy:

Rádio Devín: Rubikon, redaktorka Ivica Rutkayová, 27. 11. 2010.
Močková, J.: Bez maľby? Abstinenčné príznaky. In: SME, 13. 1. 2011.
Javůrková, L., Jankovičová, S.:  Rozhovory o maľbe čerpajú zo zdroja a zákulisia. In: Pravda, 25. 1. 2011.
Slavická, M.: Rozhovory o malbě. In: Ateliér – Čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2011, č. 8, s. 13

Rozhovory o maľbe – obálka publikácie